Panasonic báo cáo kết quả tài chính hợp nhất của họ trong quý đầu tiên

(04) 3972 6859 (Online từ 8h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 05/03/2015 08:32AM

Panasonic báo cáo kết quả tài chính hợp nhất của họ trong quý đầu tiên

Nhóm bán hàng hợp nhất trong quý đầu năm tăng 2% lên 1,852.3 tỷ yen so với 1,824.5 tỷ yen trong quý đầu tiên của năm kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2014 (năm tài chính 2014). Khấu hao Yên góp phần tăng doanh thu. Nhu cầu ở Nhật Bản nói chung giảm chủ yếu là trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng theo nhu cầu tăng vọt trước khi tăng thuế tiêu thụ trong tháng Tư. Trong khi đó, tác động tiêu cực này đã được chủ yếu là bù đắp chủ yếu là do ảnh hưởng của nhu cầu tăng trước việc tăng thuế còn lại trong quý đầu tiên đối với một số sản phẩm. Kinh doanh điều hòa panasonic liên quan đến tăng trưởng doanh số bán hàng với nhu cầu ổn định toàn cầu. Trong tổng số nhóm hợp nhất, doanh số bán hàng trong nước lên tới 857.400.000.000 ¥, giảm 1% so với ¥ 864.900.000.000 một năm trước đây. Doanh số bán hàng ở nước ngoài tăng 4% đến ¥ 994.900.000.000 từ 959.600.000.000 ¥ cách đây một năm.

 

 

Trong quý đầu tiên được xem xét, mặc dù suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và các nước ASEAN, các nền kinh tế toàn cầu phục hồi vừa phải như một toàn do chủ yếu là để phục hồi từ nhu cầu thấp sau khi tăng thuế tiêu thụ ở Nhật Bản và phục hồi kinh tế liên tục ở châu Âu và Mỹ

Trong những trường hợp kinh doanh như vậy, trong năm tài chính 2015, năm thứ hai của kế hoạch quản lý trung hạn "Cross-Value Innovation 2015 (CV2015)," Panasonic đã thúc đẩy các sáng kiến ​​để củng cố một nền tảng để đạt được CV2015 và thiết lập chiến lược phát triển cho một ' New Panasonic 'trong năm tài chính 2019.

Lợi nhuận hoạt động * tăng 28% đến ¥ 82300000000 từ ¥ 64200000000 một năm trước, chủ yếu do chi phí cố định giảm và doanh số bán hàng tăng trong thực tế hạn không bao gồm chuyển kinh doanh thực hiện cách đây một năm. Thu nhập trước thuế và thu nhập sau thuế thuộc về Tổng công ty Panasonic giảm đáng kể để ¥ 55100000000 từ 122.600.000.000 ¥, và để ¥ 37900000000 từ 107.800.000.000 ¥, tương ứng, chủ yếu là trên một lần tăng của ¥ 79800000000 từ sự thay đổi hệ thống hưu trí phát sinh thu nhập khác (khấu trừ) một năm trước đây.

 

 

Breakdown của Segment

Công ty chuyển một số doanh nghiệp trong phân đoạn như của 01 tháng 4 năm 2014, do sắp xếp của nó bao gồm Công ty Máy móc gia dụng. Theo đó, các thông tin phân khúc trong quý đầu tiên của năm tài chính 2014 đã được phân loại lại để phù hợp với việc trình bày cho quý đầu tiên của năm tài chính 2015.

Quý đầu tiên của công ty hợp nhất kinh doanh và lợi nhuận bằng cách so sánh phân khúc với năm trước đó được tóm tắt như sau:

Máy móc gia dụng

Doanh thu tăng từ 1% đến ¥ 465.400.000.000 từ 459.800.000.000 ¥ cách đây một năm. Doanh thu tăng chủ yếu là do các lô hàng ổn định để trồng cây hàng tồn kho nhà phân phối mà đã ở mức thấp sau khi nhu cầu tăng mạnh trước khi tăng thuế tiêu thụ ở Nhật Bản, và cải thiện kinh doanh máy điều hòa ở Trung Quốc mà là chậm chạp một năm trước đây.

Segment lợi nhuận tăng đáng kể bởi 101% lên 22,5 tỷ đồng yen, so với ¥ 11200000000 một năm trước đây do chủ yếu để cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp khó khăn. Các doanh nghiệp thiết bị cũng góp phần làm tăng lợi nhuận tổng thể.

Giải pháp Eco

Doanh thu tăng 4% đến ¥ 384.400.000.000 từ ¥ 369.700.000.000 một năm trước chủ yếu do nhu cầu chụp liên tục ở Nhật Bản, mặc dù thị trường nhà đất chậm sau khi tăng thuế tiêu thụ. Đảm bảo đơn đặt hàng trong chi tiêu tiêu dùng tăng vọt trước khi tăng thuế tiêu thụ vào cuối năm tài chính 2014 cũng góp phần làm tăng doanh thu. Doanh số bán hàng ở nước ngoài được mở rộng do mới được hợp nhất VIKO và bán hàng tăng ở các vùng chiến lược bao gồm Ấn Độ và châu Á. Lợi nhuận phân khúc tăng 6% lên tới 16,2 tỉ yên từ ¥ 15200000000 một năm trước chủ yếu do được hưởng lợi từ sự gia tăng doanh số bán hàng và các sáng kiến ​​hợp lý hóa.

 

 

AVC Networks

Doanh thu tăng từ 1% đến ¥ 273.800.000.000 từ ¥ 270.600.000.000 một năm trước đây chủ yếu là do doanh thu ổn định trong kinh doanh cốt lõi, mặc dù doanh số bán hàng của PDP và điện thoại thông minh cho người tiêu dùng giảm do cải cách kinh doanh. Mất đoạn là 8,1 tỷ yên, cải thiện đáng kể từ một mất mát của ¥ 15400000000 một năm trước đây chủ yếu là do tác động của những cải cách trong các doanh nghiệp khó khăn.

Ô tô & Industrial Systems

Doanh số bán hàng tăng thêm 2% đến ¥ 680.400.000.000 từ 664.300.000.000 ¥ cách đây một năm. Doanh thu tăng chủ yếu là do tác động tích cực của đồng yên mất giá và tăng doanh thu cho các doanh nghiệp ô tô sử dụng bao gồm các hệ thống thông tin giải trí và pin sạc xách tay. Segment lợi nhuận giảm 18% đến ¥ 23500000000 từ ¥ 28700000000 một năm trước đây. Doanh số bán tăng và các biện pháp khác đã không thể bù đắp sự gia tăng chi phí cố định.

Khác

Doanh thu giảm 18% đến ¥ 143.200.000.000 từ ¥ 174.100.000.000 một năm trước đây chủ yếu là do việc chuyển giao kinh doanh chăm sóc sức khỏe liên quan đến vào cuối năm tài chính mất năm 2014. Segment là 2,0 tỷ yên, gần như không thay đổi so với mức lỗ 1,7 tỷ yên mỗi năm trước.

Điều kiện tài chính hợp nhất

Tiền thuần cung cấp bởi các hoạt động điều hành trong quý đầu tiên của năm tài chính 2015 lên tới 127.600.000.000 ¥, so với một dòng của ¥ 102.400.000.000 một năm trước, chủ yếu do sự cải thiện trong vốn lưu động bao gồm sự gia tăng các khoản phải trả thương mại. Tiền thuần sử dụng trong hoạt động đầu tư lên tới 42,0 tỷ yen, so với một dòng chảy của ¥ 49100000000 một năm trước đây chủ yếu là do sự gia tăng tiền thu được từ thanh lý tài sản, máy móc thiết bị. Theo đó, dòng tiền tự do (chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với tiền thuần từ hoạt động đầu tư) lên tới 85600000000 ¥, tăng ¥ 32300000000 một năm trước đây. Tiền thuần sử dụng trong hoạt động tài chính lên tới ¥ 37700000000, so với một dòng chảy của ¥ 93700000000 một năm trước, chủ yếu do sự sụt giảm trong việc trả nợ lãi, mặc dù sự gia tăng cổ tức chi trả. Đi vào xem xét sự biến động tỷ giá hối đoái, tiền mặt và các khoản tương đương tiền đạt 634.300.000.000 ¥ như của ngày 30 Tháng 6 năm 2014, tăng ¥ 41900000000, so với thời điểm cuối năm tài chính vừa qua.

Tổng tài sản hợp nhất của công ty như của ngày 30 tháng sáu năm 2014 tăng 23,0 tỷ yên để 5,236.0 tỷ yen từ ngày 31 tháng 3, năm 2014. Điều này chủ yếu là do sự gia tăng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, và hàng tồn kho, mặc dù giảm các khoản phải thu và tài sản, nhà máy và thiết bị. Vốn chủ sở hữu Tổng công ty Panasonic của cổ đông tăng ¥ 15500000000 so với 31 tháng 3 năm 2014, đến 1,563.7 tỷ yen, do chủ yếu là để ghi lại thu nhập sau thuế thuộc về Tổng công ty Panasonic. Thêm lợi ích noncontrolling vốn chủ sở hữu Tổng công ty Panasonic của cổ đông, tổng số vốn chủ sở hữu là 1,587.8 tỷ yen.

Dự báo trong tài khóa 2015

Các hoạt động kinh doanh dự báo cho tài khóa 2015 vẫn không thay đổi so với dự báo trước đó công bố vào ngày 28 tháng tư năm 2014.

Tổng công ty Panasonic là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm điện tử và điện cho người tiêu dùng, kinh doanh và sử dụng công nghiệp. Cổ phiếu của Panasonic được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo và Nagoya.

Thông cáo báo chí này bao gồm các báo cáo hướng tới tương lai (bao gồm những người trong ý nghĩa của Mục 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Mỹ năm 1934) về Panasonic và các công ty thành viên của nó (Tập đoàn Panasonic). Trong phạm vi mà phát biểu trong thông cáo báo chí này không liên quan đến sự kiện lịch sử hoặc hiện tại, chúng cấu thành các báo cáo hướng tới tương lai. Những tuyên bố dự báo này dựa trên giả định hiện tại và niềm tin của Tập đoàn Panasonic trong ánh sáng của các thông tin hiện có sẵn cho nó, và liên quan biết và chưa biết những rủi ro, bất trắc và các yếu tố khác. Rủi ro như vậy, không chắc chắn và các yếu tố khác có thể gây ra các đoàn Panasonic của kết quả thực tế, hiệu quả, thành tích hoặc vị trí tài chính tới vật chất khác nhau từ bất kỳ kết quả trong tương lai, hoạt động, thành tích hoặc tình hình tài chính hiện hay ngụ ý bởi những tuyên bố dự báo. Panasonic cam kết không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo, kể từ ngày phát hành báo chí này. Nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến ​​những tiết lộ bí hơn nữa bởi Panasonic trong hồ sơ tiếp theo của mình theo Instrument và Exchange Act tài chính của Nhật Bản (các FIEA) và các tài liệu được công bố công khai khác.

Những rủi ro, bất trắc và các yếu tố khác được đề cập ở trên bao gồm, nhưng không giới hạn, điều kiện kinh tế, đặc biệt là chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu vốn của công ty ở châu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước châu Á khác; biến động về nhu cầu đối với thiết bị điện tử và các thành phần từ các doanh nghiệp và khách hàng công nghiệp, cũng như người tiêu dùng trong nhiều sản phẩm và thị trường địa lý; khả năng quá mức biến động tỷ giá tiền tệ của đồng đô la Mỹ, đồng Euro, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và các đồng tiền khác so với đồng yên có thể ảnh hưởng xấu đến chi phí và giá cả của các sản phẩm và dịch vụ của Panasonic và một số giao dịch khác mà đơn vị bằng các ngoại tệ; khả năng của Tập đoàn Panasonic phát sinh thêm chi phí của quỹ tăng, do những thay đổi trong môi trường huy động vốn; khả năng của Tập đoàn Panasonic không thể đáp ứng với những thay đổi công nghệ nhanh chóng và thay đổi sở thích của người tiêu dùng với lời giới thiệu kịp thời và hiệu quả chi phí của các sản phẩm mới trên thị trường có tính cạnh tranh cao cả về giá cả và công nghệ; khả năng không đạt được kết quả mong đợi trên các liên minh hoặc sáp nhập và mua lại; khả năng không thể đạt được mục tiêu kinh doanh của mình thông qua các liên doanh và các thỏa thuận hợp tác khác với các công ty khác, bao gồm cả do áp lực giảm giá trên đó mà có thể đạt được bằng nỗ lực và giảm trong nhu cầu đối với sản phẩm của các đối tác kinh doanh mà Panasonic rất phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh BtoB; khả năng của Tập đoàn Panasonic không thể duy trì sức cạnh tranh trong nhiều sản phẩm và khu vực địa lý; khả năng chi phí phát sinh từ bất kỳ khiếm khuyết trong sản phẩm hoặc dịch vụ của Tập đoàn Panasonic phát sinh; khả năng Tập đoàn Panasonic có thể phải đối mặt với tuyên bố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; hạn chế hiện tại và tiềm năng, trực tiếp và gián tiếp đối với các quốc gia khác về thương mại, sản xuất, lao động và hoạt động; biến động về giá cả thị trường chứng khoán và các tài sản khác do Tập đoàn Panasonic có cổ phần hoặc thay đổi trong xác định giá trị tài sản tồn tại lâu dài, bao gồm bất động sản, nhà máy, thiết bị và thiện chí, tài sản thuế hoãn lại và thuế vị trí không chắc chắn; những thay đổi trong tương lai hoặc sửa đổi các chính sách kế toán hoặc các quy tắc kế toán; cũng như các thảm họa thiên nhiên bao gồm động đất, tỷ lệ nhiễm các bệnh truyền nhiễm trên toàn thế giới, sự gián đoạn của chuỗi cung ứng và các sự kiện khác có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Panasonic. 

 

Xem chi tiết sản phẩm điều hòa panasonic tại :

http://dienlanhthanglong.com.vn/panasonic/

Tin mới

Các tin khác