Điều hòa Fujitsu những mã lỗi thường gặp khi xẩy ra sự cố

(04) 3972 6859 (Online từ 8h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 04/04/2015 09:26PM

Điều hòa Fujitsu những mã lỗi thường gặp khi xẩy ra sự cố

Khi EE: EE được hiển thị trên điều khiển từ xa, nhấn "Save Energy" & "Control Zone" nút đồng thời kéo dài hơn 3 giây. Các mã lỗi sẽ được hiển thị trên màn hình LCD.Dưới đây là 1 số mã lỗi của điều hòa fujitsu

Mã lỗi

E0: 00 Com lỗi - trong nhà để từ xa

E1: 00 Com lỗi - trong nhà để ngoài trời

E2: 00 Trở thermistor không khí cởi mở mạch

E3: 00 Trở thermistor bay ngắn mạch

E4: 00 cuộn dây trong nhà thermistor mở

E5: 00 Indoor cuộn điện trở nhiệt quá thiếu

E6: 00 cuộn dây ngoài trời thermistor mở

E7: 00 cuộn dây ngoài trời nhiệt điện trở quá thiếu

EA: 00 Outdoor thermistor môi trường mở

Eb: 00 Outdoor thermistor môi trường xung quanh quá thiếu

Ec: 00 Xả ống themistor mở

Ed: 00 Xả ống nhiệt điện trở quá thiếu

EE: 00 vấn đề áp suất cao

EF: 00 Xả ống temp. Vấn đề - quá cao = thiếu hụt khí

Nhấn "Save Energy" & "Zone Control" nút cùng một lúc lâu

hơn 3 giây để trở về chế độ hoạt động bình thường

(1) Ngừng hoạt động điều hòa.

(2) Nhấn nút kiểm soát tổng thể và các nút điều khiển quạt đồng thời cho 2 giây hoặc hơn để bắt đầu chạy thử nghiệm

(3) Nhấn nút start / stop để dừng chạy thử nghiệm

[TỰ CHẨN ĐOÁN]

Khi lỗi chỉ E: EE được hiển thị, hãy làm theo các mục sau đây

để thực hiện việc tự chẩn đoán. E: EE cho biết một lỗi đã xảy ra.

1. REMOTE CONTROLLER DISPLAY

1) Ngừng hoạt động điều hòa.

2) Nhấn nút nhiệt độ cài đặt đồng thời trong 5 giây hoặc hơn để bắt đầu tự chẩn đoán.

Hãy tham khảo bảng sau đây cho các mô tả của mỗi mã lỗi

(3) Nhấn nút nhiệt độ cài đặt đồng thời trong 5 giây hoặc nhiều hơn để ngăn chặn việc tự chẩn đoán.

Error code = 00

Lỗi nội dung = lỗi truyền thông (đơn vị trong nhà để điều khiển từ xa)

Error code = 01

Lỗi nội dung = lỗi truyền thông (đơn vị trong nhà để đơn vị ngoài trời)

 

Error code = 02

Nội dung lỗi = cảm biến nhiệt độ phòng mở

 

Error code = 03

Lỗi nội dung = Phòng cảm biến nhiệt độ ngắn mạch

 

Error code = 04

Nội dung lỗi = cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà mở

 

Error code = 05

Nội dung lỗi = cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà shortcircuited

 

Error code = 06

Nội dung lỗi = cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời mở

 

Error code = 07

Nội dung lỗi = trao đổi nhiệt ngoài trời nhiệt độ cảm biến shortcircuit

Error code = 08

Nội dung lỗi = nguồn điện lỗi kết nối

Error code = 09

Nội dung báo lỗi = chuyển đổi Float hoạt động

 

Error code = 0A

Nội dung lỗi = Nhiệt độ ngoài trời cảm biến mở

 

Error code = 0b

Lỗi nội dung = cảm biến nhiệt độ ngoài trời ngắn mạch

 

Error code = 0c

Nội dung lỗi = cảm biến nhiệt độ ống xả mở

 

Error code = 0d

Lỗi nội dung = cảm biến nhiệt độ ống xả ngắn mạch

 

Error code = 0E

Nội dung báo lỗi = áp suất cao bất thường ngoài trời

 

Error code = 0F

Nội dung báo lỗi = nhiệt độ ống xả bất thường

Error code = 11

Nội dung lỗi = mẫu bất thường

 

Error code = 12

Nội dung lỗi = fan bất thường trong nhà

Error code = 13

Nội dung lỗi = tín hiệu ngoài trời bất thường

Error code = 14

Nội dung lỗi = EEPROM ngoài trời bất thường

2. LEDS UNIT OUTDOOR

Khi nhiệt độ ngoài trời hạ xuống thì các fan hâm mộ các đơn vị ngoài trời có thể chuyển đổi

có tốc độ thấp.

ERROR: HEAT & MODEL COOL (CYCLE REVERSE) ONLY

Các đèn LED hoạt động như sau theo các nội dung lỗi.