Cách truy vấn mã lỗi và khắc phục lỗi của điều hòa panasonic

(04) 3972 6859 (Online từ 8h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 07/03/2015 08:58AM

Cách truy vấn mã lỗi và khắc phục lỗi của điều hòa panasonic

Phương pháp xác định mã lỗi bằng điều khiển (remote control) với dòng điều hòa Panasonic Inverter.

 

 

1. Dùng que tăm nhấn giữ nút CHECK khoảng 5 giây, cho đến khi màn hình hiện dấu - -

2. Hướng remote control về điều hòa bị lỗi, nhấn giữ nút TIMER, mỗi lần nhấn nút màn hình sẽ tuần tự hiện mã lỗi và đèn báo POWER trên điều hòa sẽ chớp một lần để xác nhận tín hiệu.

3. Khi đèn báo POWER sáng và điều hòa phát tiếng bíp liên tục trong 4 giây, mã lỗi đang xuất hiện trên màn hình là mã lỗi của điều hòa đang gặp.

4. Chế độ truy vấn mã lỗi sẽ ngắt khi nhấn giữ nút CHECK trong 5 giây hoặc tự kết thúc sau 20 giây nếu không thực hiện thêm thao tác sua dieu hoa.

5. Tạm thời xóa lỗi trên điều hòa bằng cách ngắn nguồn cung cấp hoặc nhấn AC RESET và cho điều hòa hoạt động để kiểm tra lỗi có xuất hiện lại không.

 

 

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = h00
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Không có bất thường được phát hiện
Bất thường Judgement =
Hoạt động khẩn cấp = hoạt động bình thường
Vị trí chính xác =

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H11
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Trong nhà truyền thông bất thường / ngoài trời
Bất thường Judgement => 1 phút sau khi bắt đầu hoạt động
Hoạt động khẩn cấp hoạt động = fan Trong nhà chỉ
Vị trí đắc địa để xác minh = • Internal / kết nối cáp bên ngoài • Indoor / Outdoor PCB

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H14
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = lượng trong nhà cảm biến nhiệt độ không khí bất thường
Bất thường Judgement = Tiếp tục trong 5 giây.
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Cảm biến nhiệt độ khí nạp (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H15
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = nhiệt độ ngoài trời nén cảm biến bất thường
Bất thường Judgement = Tiếp tục trong 5 giây
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí chính xác = cảm biến nhiệt độ nén (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H16
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Outdoor Current Transformer mở mạch
Bất thường Judgement =
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Module Outdoor PCB • IPM (Power transistor)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H19
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = cơ chế Indoor động cơ quạt bị khóa
Bất thường Judgement = 7 lần sự xuất hiện liên tục
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Trong nhà có động cơ PCB • Fan

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H23
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trao đổi nhiệt trong nhà cảm biến nhiệt độ bất thường
Bất thường Judgement =
Hoạt động khẩn cấp = O (chỉ làm mát}
Vị trí đắc địa để xác minh = • Cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H24
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt trong nhà 2 bất thường
Bất thường Judgement = Tiếp tục trong 5 giây.
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H27
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = ăn ngoài trời cảm biến nhiệt độ không khí bất thường
Bất thường Judgement = Tiếp tục trong 5 giây.
Hoạt động khẩn cấp = O
Vị trí đắc địa để xác minh = • Cảm biến nhiệt độ ngoài trời (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H28
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trao đổi nhiệt ngoài trời cảm biến nhiệt độ bất thường
Bất thường Judgement = Tiếp tục trong 5 giây.
Hoạt động khẩn cấp = O
Vị trí đắc địa để xác minh = • Cảm biến nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H30
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = xả ngoài trời nhiệt độ không khí cảm biến bất thường
Bất thường Judgement = Tiếp tục trong 5 giây.
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Cảm biến nhiệt độ ngoài trời (thám tử hoặc bị ngắt kết nối)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H33
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Indoor kết nối sai / ngoài trời
Bất thường Judgement =
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Trong nhà / ngoài trời cung cấp điện áp

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H38
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Trong nhà / ngoài trời không phù hợp (mã thương hiệu)
Bất thường Judgement =
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí chính xác =

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H50
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = động cơ thông gió bất thường
Bất thường Judgement = 7 lần sự xuất hiện liên tục
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Trong nhà PCB • động cơ thông gió

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H51
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = khóa Nozzle bất thường
Bất thường Judgement = 2 lần sự xuất hiện liên tục
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Nozzle

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H52
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Giới hạn chuyển đổi bất thường
Bất thường Judgement =
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Trong nhà PCB

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = H97
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = cơ chế động cơ quạt ngoài trời bị khóa
Bất thường Judgement = 2 lần sự xuất hiện trong vòng 30 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Trong nhà có động cơ PCB • Fan

Chẩn đoán màn hình = H98
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Trong nhà bảo vệ áp suất cao
Bất thường Judgement =
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • bộ lọc không khí bẩn • lưu thông khí ngắn mạch

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic= H99
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = trao đổi nhiệt trong nhà chống đóng băng bảo vệ
Bất thường Judgement =
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Không đủ lạnh • bộ lọc không khí bẩn

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = F11
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Làm lạnh / Sưởi đổi chu kỳ bất thường
Bất thường Judgement = 4 lần sự xuất hiện trong vòng 30 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • 4 chiều van • V-coil

Chẩn đoán màn hình = F90
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = kiểm soát PFC
Bất thường Judgement = 4 lần sự xuất hiện trong vòng 10 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Điện áp PFC

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic= F91
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = Refrigerantion chu kỳ bất thường
Bất thường Judgement = 2 lần sự xuất hiện trong vòng 20 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Không làm lạnh (3-way van được đóng lại)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic= F93
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = xoay Compressor thất bại
Bất thường Judgement = 4 lần sự xuất hiện trong vòng 20 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Compressor

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = F95
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = mát bảo vệ áp suất cao
Bất thường Judgement = 4 lần sự xuất hiện trong vòng 20 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • mạch lạnh ngoài trời

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = F96
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = IPM (power transistor) bảo vệ quá nhiệt
Bất thường Judgement = 4 lần sự xuất hiện trong vòng 30 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • lạnh quá mức • Không đúng cách bức xạ nhiệt • IPM (Power transistor)

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = F97
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = nén ngoài trời quá nóng bảo vệ
Bất thường Judgement = 4 lần sự xuất hiện trong vòng 10 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Không đủ lạnh • Máy nén

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = F98
Kiểm soát bất thường / Bảo vệ = Tổng số chạy bảo vệ hiện tại
Bất thường Judgement = 3 lần sự xuất hiện trong vòng 20 phút
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • lạnh quá mức • bức xạ nhiệt không đúng cách

Chẩn đoán màn hình điều khiển điều hòa panasonic = F99
Bất thường / Bảo vệ kiểm soát = ngoài trời trực tiếp hiện tại (DC) phát hiện cao điểm
Bất thường Judgement = 7 lần sự xuất hiện liên tục
Hoạt động khẩn cấp =
Vị trí đắc địa để xác minh = • Outdoor PCB • IPM (Power transistor) • Máy nén

Mã lỗi cho 9,000-24,000 BTU Models

Panasonic điều hòa không khí Inverter mã lỗi

S01

Phòng cảm biến nhiệt độ thất bại

Tham khảo chi tiết chẩn đoán

S02

Cuộn dây trong nhà cảm biến thất bại

Kiểm tra cảm biến cho tính liên tục

S03

Độ ẩm cảm biến thất bại

Thay thế bảng trong nhà

S04

Comp. nhiệt độ cảm biến thất bại

Kiểm tra cảm biến cho tính liên tục

S05

Cuộn dây cảm biến ngoài trời thất bại

Kiểm tra cảm biến cho tính liên tục

S06

Outdoor hỏng cảm biến khí

Kiểm tra cảm biến cho tính liên tục

S07

Outdoor hỏng cảm biến hiện tại

Thay thế bảng ngoài trời

E01

Trong nhà / ngoài trời giao tiếp thất bại

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E02

HIC mạch thất bại (Compressor / Fan mạch)

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E03

Đơn vị ngoài trời OTP rom thất bại

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E04

Đỉnh hiện cắt giảm

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E05

PAM hoặc Active mạch thất bại

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E06

Máy nén cao nhiệt độ xả

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E07

Thất bại điều hành quạt trong nhà

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E08

4 cách suy chuyển mạch van (RV)

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E09

Không có sự bảo vệ lạnh

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E10

DC ổ đĩa nén suy mạch

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E11

Thất bại điều hành fan ngoài trời

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E12

Lỗi trong đơn vị ngoài trời

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

E13

Phòng chống Freeze kích hoạt

Hãy tham khảo để phân tích chi tiết

MODEL = CS-E9EKEB CU-E9EKEB / CS-E12EKEB CU-E12EKEB

Xem chi tiết sản phẩm điều hòa panasonic tại :

http://dienlanhthanglong.com.vn/panasonic/

Tin mới

Các tin khác