điều hòa mitsubishi electric một số lỗi thường gặp khi sử dụng

(04) 3972 6859 (Online từ 8h30 đến 21h00 từ Thứ 2 - Chủ Nhật)
Bạn đang xem tại
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chọn địa điểm sẽ giúp bạn có thông tin chính xác nhất về giá và tình trạng hàng tại khu vực đó.
Ngày đăng: 09/03/2015 09:46AM

điều hòa mitsubishi electric một số lỗi thường gặp khi sử dụng

Trong quá trình sử dụng điều hòa mitsubishi electric, khi máy bị sự cố, phần  mạch điều khiển của điều hòa mitsubishi heavy  sẽ ghi mã lỗi vào bộ nhớ và hiển thị bằng cách nhấp nháy đèn TIMER . Để khách hàng có thể tìm hiểu điều hòa mitsubishi electriccủa mình đang gặp phải lỗi gì ? điện lạnh thăng long sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm ra những lỗi đó. Các bước thao tác như sau : (sử dụng trên điều khiển điều hòa mitsubishi electric)

 

 

Code EA Mã EA 
Error detail Mis-wiring of indoor/outdoor unit. Lỗi chi tiết Mis-dây của đơn vị trong nhà / ngoài trời. exceed the number of indoor unit connection. vượt quá số lượng các kết nối đơn vị trong nhà. 
Inspected unit Outdoor. Kiểm tra đơn vị ngoài trời. 

Code Eb 
Mã Eb 
Error detail Mis-wiring of indoor/outdoor unit. Lỗi chi tiết Mis-dây của đơn vị trong nhà / ngoài trời. (mis-wiring disconnection) (Sai dây ngắt kết nối) 
Inspected unit Outdoor. Kiểm tra đơn vị ngoài trời. 

Code EC 
Mã EC 
Error detail Start-up time over Lỗi cụ thể khởi động theo thời gian 
Inspected unit Outdoor. Kiểm tra đơn vị ngoài trời. 

Code E6 
Mã E6 
Error detail Indoor/outdoor unit transmission error (signal receiving error). Lỗi cụ thể trong nhà / ngoài trời đơn vị truyền tải lỗi (tín hiệu nhận được báo lỗi). 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code E7 
Mã E7 
Error detail Indoor/outdoor unit transmission error (transmitting error). Lỗi cụ thể trong nhà / ngoài trời đơn vị truyền tải lỗi (truyền lỗi). 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code E8 
Mã E8 
Error detail Indoor/outdoor unit transmission error (signal receiving error). Lỗi cụ thể trong nhà / ngoài trời đơn vị truyền tải lỗi (tín hiệu nhận được báo lỗi). 
Inspected unit Outdoor. Kiểm tra đơn vị ngoài trời. 

Code E9 
Mã E9 
Error detail Indoor/outdoor unit transmission error (transmitting error). Lỗi cụ thể trong nhà / ngoài trời đơn vị truyền tải lỗi (truyền lỗi). 
Inspected unit Outdoor. Kiểm tra đơn vị ngoài trời. 


Code E0 Error detail Remote control transmission error (signal receiving error) Lỗi E0 mã cụ thể điều khiển từ xa truyền lỗi (tín hiệu nhận được báo lỗi) 
Inspected unit Remote control Kiểm tra đơn vị điều khiển từ xa 

Code E3 
Mã E3 
Error detail Remote control transmission error (transmitting error) Lỗi cụ thể điều khiển từ xa truyền lỗi (truyền lỗi) 
Inspected unit Remote control. Kiểm tra kiểm soát từ xa đơn vị. 

Code E4 
Mã E4 
Error detail Remote control transmission error (signal receiving error) Lỗi cụ thể điều khiển từ xa truyền lỗi (tín hiệu nhận được báo lỗi) 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code E5 
Mã E5 
Error detail Remote control transmission error (transmitting error) Lỗi cụ thể điều khiển từ xa truyền lỗi (truyền lỗi) 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code EF 
Mã EF 
Error detail M-NET transmission error Lỗi chi tiết M-NET truyền lỗi 
Inspected unit Indoor and outdoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà và ngoài trời. 

Code Ed 
Mã Ed 
Error detail Serial transmission error Lỗi chi tiết Serial truyền lỗi 
Inspected unit Outdoor. Kiểm tra đơn vị ngoài trời. 

Code P1 
Mã P1 
Error detail Abnolmality of room temperature thermistor (TH1). Lỗi chi tiết Abnolmality của nhiệt điện trở nhiệt độ phòng (TH1). 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code P2 
Mã P2 
Error detail Abnormality of pipe temperature themistor/liquid (TH2). Lỗi chi tiết bất thường của nhiệt độ themistor ống / lỏng (Th2). 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code P4 
Mã P4 
Error detail Abnomarlity of drain sensor (DS) Lỗi chi tiết Abnomarlity của cảm biến cống (DS) 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code P5 
Mã P5 
Error detail Malfunction of drain-up machine. Lỗi chi tiết Sự cố của máy lên cho ráo nước. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code P6 
Mã P6 
Error detail Freezing/overheating protection detect. Lỗi chi tiết lạnh / nóng bảo vệ phát hiện. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code P8 
Mã P8 
Error detail Abnormality of pipe temperature. Lỗi chi tiết bất thường của nhiệt độ đường ống. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code P9 
Mã P9 
Error detail Anormality of pipe temperature thermistor/condenser/evaporator (TH5) Lỗi chi tiết Anormality của nhiệt điện trở nhiệt độ đường ống / bình ngưng / thiết bị bay hơi (TH5) 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

Code 
F1 Mã F1 
Error detail Reverse phase detection. Lỗi phát hiện giai đoạn cụ thể đảo ngược. 

Code F2 
Mã F2 
Error detail L3 open phase detection. Lỗi chi tiết L3 mở giai đoạn phát hiện. 

Code F3 
Mã F3 
Error detail 63L connector open. Lỗi chi tiết 63L nối mở. 

Code F4 
Mã F4 
Error detail 49C connector open. Lỗi chi tiết 49C nối mở. 

Code F9 
Mã F9 
Error detail Connector 2 or more open. Lỗi cụ thể nối 2 hoặc nhiều hơn mở. 

Code FA 
Mã FA 
Error detail L2-phased open phase or 51CM connector open. Lỗi cụ thể theo từng giai đoạn L2-giai đoạn mở hoặc kết nối 51cm mở. 

Code F7 
Mã F7 
Error detail Reverse phase detection circuit (pcboard) fault. Lỗi chi tiết Reverse giai đoạn phát hiện mạch (pcboard) lỗi. 

Code F8 
Mã F8 
Error detail Input circuit fault. Lỗi chi tiết lỗi mạch đầu vào. 

Code U2 
Mã U2 
Error detail Abnormal high discharging temperature. Lỗi chi tiết bất thường thải nhiệt độ cao. 

Code U2 
Mã U2 
Error detail Inner thermostat (49C) operation. Lỗi Nội nhiệt chi tiết (49C) hoạt động. 

Code U1 
Mã U1 
Error detail Abnormal high pressure (high pressure swicth 63H worked) Lỗi chi tiết bất thường cao áp (áp suất cao 63H swicth làm việc) 

Code U1 
Mã U1 
Error detail Direct cut operation. Lỗi cụ thể trực tiếp cắt giảm hoạt động. 

Code UE 
Mã UE 
Error detail High pressure error (ball valve closed) Lỗi chi tiết cao áp lỗi (van bi đóng cửa) 

Code UL 
Mã UL 
Error detail Abnormal low pressure. Lỗi chi tiết bất thường áp suất thấp. 

Code Ud 
Mã Ud 
Error detail Over heat protection Lỗi bảo vệ nhiệt cụ thể hơn 

Code U6 
Mã U6 
Error detail Compressor over current (overload) cut off. Lỗi chi tiết khí hơn hiện tại (quá tải) cắt bỏ. 

Code UA 
Mã UA 
Error detail Compressor over current (terminal relay operation). Lỗi chi tiết khí hơn hiện tại (hoạt động chuyển tiếp thiết bị đầu cuối). 

Code UF 
Mã UF 
Error detail Compressor over current (start-up locked) cut off. Lỗi chi tiết khí hơn hiện tại (start-up đã bị khóa) cắt bỏ. 

Code UF 
Mã UF 
Error detail Compressor over current (operating locked) cut off. Lỗi chi tiết khí hơn hiện tại (hoạt động bị khóa) cắt bỏ. 

Code UH 
Mã UH 
Error detail Current sensor error. Lỗi cụ thể hiện cảm biến lỗi. 

Code U3 
Mã U3 
Error detail Discharge thermistor short/open. Lỗi cụ thể phóng nhiệt điện trở ngắn / mở. 

Code U4 
Mã U4 
Error detail Outdoor thermistor short/open. Lỗi chi tiết ngoài trời nhiệt điện trở ngắn / mở. 

Mr.Slim K-control Mr.Slim K-kiểm soát 
Display of remote controller Hiển thị các điều khiển từ xa 

 
LED E0 
Diagnosis of malfunction Transmitting/receiving signal error. Chẩn đoán sự cố Truyền / nhận tín hiệu báo lỗi. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 


 LED P1 
Diagnosis of malfunction Intake air sensor abnormal. Chẩn đoán sự cố không khí Intake cảm biến bất thường. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

 
LED P2 
Diagnosis of malfunction Pipe sensor abnormal. Chẩn đoán của ống cảm biến cố bất thường. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 


 LED P4 
Diagnosis of malfunction Drain sensor abnormal. Chẩn đoán sự cố Drain cảm biến bất thường. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

 
LED P5 
Diagnosis of malfunction Malfunctioning of the drain overflow protecting mechanism. Chẩn đoán sự cố hỏng của cơ chế bảo vệ tràn cống. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

 
LED P6 
Diagnosis of malfunction Abnomality of the coil frost/overheating protection mode. Chẩn đoán của Abnomality sự cố của cuộn băng giá / nóng quá mức chế độ bảo vệ. 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

 
LED P3 
Diagnosis of malfunction System error (transmitting/receiving signal). Chẩn đoán sự cố lỗi hệ thống (truyền / nhận tín hiệu). 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 

 
LED P7 
Diagnosis of malfunction System error (address) Chẩn đoán sự cố lỗi hệ thống (địa chỉ) 
Inspected unit Indoor. Kiểm tra đơn vị trong nhà. 


 LED P8 
Diagnosis of malfunction Outdoor unit malfunction Chẩn đoán của các đơn vị ngoài trời sự cố trục trặc 
Inspected unit Outdoor. Kiểm tra đơn vị ngoài trời. 

Mr.Slim K-control PUH-EK Mr.Slim K-kiểm soát PUH-EK 
Outdoor unit Đơn vị ngoài trời 


LED ON = Operation status LED trạng thái ON = hoạt động 
LED Flash = Check code diplay LED Flash = Kiểm tra mã diplay 

 LED LD1 
LED ON Compressor directive LED chỉ thị về Dầu khí 
LED Flash Reverse phase detect LED Flash Reverse giai đoạn phát hiện 

 
LED LD2 
LED ON Heating directive LED chỉ thị về hệ thống sưởi ấm 
LED Flash Open phase detect Mở Flash LED giai đoạn phát hiện 

 
LED LD3 
LED ON During 63H1 operation LED Về Trong hoạt động 63H1 
LED Flash Pipe sensor short/open LED Flash ống cảm biến ngắn / mở 

 
LED LD4 
LED ON Compressor ON LED ON ON Dầu khí 
LED Flash High pressure swicth (63H2) operation. LED Flash swicth áp suất cao (63H2) hoạt động. 

 
LED LD5 
LED ON Outdoor fan ON Về quạt LED ngoài trời về 
LED Flash Over current relay (51CM) operation. LED Flash Hơn relay hiện tại (51cm) hoạt động. 

LED LD6 
LED ON 4-way valve ON LED ON 4-cách-van ON 
LED Flash Thermal swicth (26C) operation. LED Flash nhiệt swicth (26C) hoạt động. 

LED LD7 
LED ON Bypass valve ON LED ON ON van Bypass 
LED Flash Thermistor (TH3) overheat protection. LED Flash nhiệt điện trở (TH3) bị quá nóng bảo vệ. 

LED LD8 
LED ON Crankcase heater ON Về LED quay tay nóng về 

 

Xem sản phẩm điều hòa mitsubishi heavy tại :

http://dienlanhthanglong.com.vn/mitsubishi-heavy/

Tin mới

Các tin khác